Ednateric Trans лого
MD: +373 78 59 59 59 CZ: +420 773 284 133

Условия Использования

1. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul regulament stabileşte condiţiile generale cu privire la comerţul electronic desfășurat de către SC EDNATERIC TRANS SRL Prevederile prezentului regulament sunt reglementate de Legea Republicii Moldova Nr. 284/2004 privind serviciile societății informaționale cu modificările ulterioare şi cu legislaţia aferentă.

NOŢIUNI UTILIZATE:

PRESTATOR: SC EDNATERIC TRANS SRL cu sediul: bd. Constantin Negruzzi, 7, of. 255, Chișinău, MD2001, cod fiscal 1008602006270;

UTILIZATOR: orice persoană fizică sau juridică care vizitează şi/sau interacţionează cu site-ul https://ednaterictrans.md/;

BENEFICIAR: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă de prestări servicii online https://ednaterictrans.md/ şi acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament;

CONSUMATOR: orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să primească servicii pentru necesităţi personale;

PRESTAREA LA DISTANŢĂ A SERVICIILOR: procedeu de prestare a serviciilor, care presupune utilizarea mijloacelor de comunicare şi care nu implică prezenţa fizică simultană a prestatorului şi a consumatorului;

CONTRACT LA DISTANŢĂ: orice contract încheiat între prestator şi consumator în cadrul unui sistem de prestări servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a prestatorului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multe mijloace de comunicare la distanţă, până la şi în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator şi care produce efecte obligatorii asupra lui;

COMUNICARE ELECTRONICĂ: informaţie în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor electronice;

COMANDA ONLINE: comunicare prin intermediul mijloacelor electronice dintre prestator şi beneficiar, prin care beneficiarul intenţionează să achiziționeze servicii de la prestator, pe care acesta din urma este de acord sa le acorde, iar beneficiarul este de acord să le plătească.

COMANDA CONFIRMATĂ: comanda efectuată online prin intermediul site-ului https://ednaterictrans.md/ de către un beneficiar ale cărui date de identificare şi detalii cu privire la comanda sa au fost validate de prestator;

SITE: pagini web apartinând SC EDNATERIC TRANS SRL care se află la adresa https://ednaterictrans.md/, prin intermediul căruia beneficiarul are acces la informaţii privind serviciile prestate de catre SC EDNATERIC TRANS SRL. SC EDNATERIC TRANS SRL este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra mărcilor, designului, funcţionalităţilor acestuia, imagini şi specificaţii tehnice;
Paginile web includ informaţii sub formă de text, imagini, etc. ce compun site-ul https://ednaterictrans.md/;

SERVICII: servicii puse la dispoziţia beneficiarului de către prestator prin intermediul site-ului https://ednaterictrans.md/;

BENEFIAR NOU/CLIENT NOU: client care intenţionează să achiziţioneze servicii prin intermediul site-ului https://ednaterictrans.md/ pentru prima dată şi care necesită o validare din partea prestatorului a datelor de identificare.

2. CONDIŢII GENERALE

Prezentele condiţii reprezintă cadrul general potrivit cărora se desfaşoară activitatea de comerţ electronic la distanţă/online, cuprinse într-un sistem de prestări servicii organizat de SC EDNATERIC TRANS SRL. Aceste condiţii de comerţ electronic se pot realiza inclusiv prin încheierea unui contract electronic de prestări servicii la distanţă, asupra cărora prin comanda efectuată după comunicarea electronică comercială din partea prestatorului, consumatorul persoană fizică îşi exprimă expres şi neviciat consimţământul cu privire la încheierea la distanţă a contractului, prin plasarea comenzii.
Condiţiile generale se aplică şi persoanelor juridice, în condiţiile diferenţierii pe care legislaţia Republicii Moldova o reglementează. În aceeaşi măsură, prin comanda plasată, persoanele juridice îşi manifestă consimţământul neviciat cu privire la clauzele contractului de prestări servicii la distanţă prevăzute în prezentele condiţii generale şi stipulate în legislaţia Republicii Moldova.

3. TERMENI ŞI CONDIŢII

Site-ul https://ednaterictrans.md/ cuprinde orice fel de informaţii (texte, poze, baze de date, produse, preţuri, logouri, reclame), care constituie conţinutul site-ului, proprietatea companiei SC EDNATERIC TRANS SRL. Orice preluare a conţinutului (integrală sau parţială) în alte scopuri decât în interes personal este sancţionată de legislaţia Republicii Moldova şi în special de reglementările privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informaţiile oferite în cadrul site-ului web sunt în limba română.

Accesarea şi/sau utilizarea site-ului de către beneficiar constituie ACCEPTAREA prezentelor condiţii şi manifestarea consimţământului cu privire la obligaţia de respectare a acestuia.

Orice informaţie privitoare la contractul încheiat între consumator şi SC EDNATERIC TRANS SRL, comanda plasată se va stoca pentru un timp limitat şi va fi disponibilă pentru terţi la solicitarea autorităţilor statului cu drepturi competente de supraveghere şi control al serviciilor societăţii informaţionale (ex: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Internet, Instanţa de Judecată, Serviciul Informaţii şi Securitate alte organe abilitate).

Pentru orice eroare survenită în transmiterea de către consumator a datelor necesare prelucrării comenzii plasate, consumatorul are la dispoziţie adresa de email ednateric.trans@gmail.com, pentru a informa prestatorul despre eroarea comisă.

Ulterior prelucrării comenzii, prestatorul nu îşi asumă răspunderea ce decurge din transmiterea eronată a datelor sale de consumator sau comanda eronat efectuată.

Orarul de procesare:

Comenzile pot fi plasate online oricând, dar perioada de procesare a acestora se desfăşoară zilnic în intervalul de timp:

Luni-vineri între orele 08:00 - 18:00;

Sâmbătă între orele 08:00 - 14:00;

CONDITII DE TRANSPORT

 1. Calatorii se vor prezenta pentru imbarcare cu cel putin 45 de minute inainte de ora plecarii, pentru intocmirea formalitatilor de imbarcare.
 2. Orice modificare a datei de calatorie anuntata in scris cu minim 72 ore inaintea plecarii se va face fara penalizare. Cu mai putin de 72 ore inainte de data si ora programate pentru plecare, dar nu mai tirziu de data si ora plecarii autocarului inscrisa pe bilet, modificarea datei se va face cu aplicarea unei penalitati de 10% din contravaloarea biletului de calatorie. Reprogramarea calatoriei este permisa o singura data. Dupa modificarea datei de calatorie orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore inainte de data si ora plecarii.
 3. Nici o plecare in cursa nu poate fi aminata (intirziata) din cauza intirzierii calatorilor. In cazul neprezentarii calatorilor la cursa, transportatorul dispune de loc in interesul sau.
 4. Asigurarea medicala ESTE RECOMANDATA, dar nu este inclusa in pretul biletului.
 5. Avind in vedere ca proiectarea mijloacelor de transport face fizic imposibila imbarcarea, debarcarea sau transportul pe distante lungi a calatorilor cu handicap sever sau cu incapacitate locomotorie intr-un mod sigur si fezabil, din punct de vedere operational, NU SE VOR VINDE BILETE SI NU VOR FI ACCEPTATE LA IMBARCARE persoane cu handicap sever sau cu incapacitate locomotorie (imobilizate in carucior cu rotile) neinsotite. In cazul in care persoana cu handicap sever sau incapacitate locomotorie declara ca dispune de insotitor, care sa-l asiste pe durata calatoriei, va trebui trimisa o solicitare scrisa directorului general. Acesta va analiza solicitarea si, in cazul aprobarii, va anunta echipajul de existenta pasagerului cu nevoi speciale in autocar.
 6. Transportatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe calatoria si debarca in prima statie de pe traseu, fara drept de despagubire ulterioara, pasagerii in stare de ebrietate, sub influenta substantelor narcotice, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.
 7. Transportatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei necorespunzatoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.
 8. Transportatorul nu isi asuma nici o raspundere asupra continutului si cantitatii bagajelor, inclusiv raspunderea vamala. Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru (N.B. - Cantitatea maxima de tigari admisa la transport este de 2 pachete!).
 9. Nu se admit la transport animale.
 10. Locul inscris pe biletul de calatorie este orientativ.
 11. Pe parcursul deplasarii calatorul va pastra asupra lui, la indemina, biletul in original si documentul de identitate.
 12. Orele de plecare a masinilor de transfer sint conditionate de orele de sosire ale autocarelor.

INFORMATII BAGAJE

 1. Din motive de siguranta nu sint admise materiale explozive, iritante, inflamabile sau corozive al caror transport este interzis prin norme sau reglementari in vigoare ale statelor tranzitate sau care ar putea produce daune transportatorului si pasagerilor. In caz de nerespectare a acestei clauze in momentul imbarcarii, transportatorul isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea fara restituirea pretului pentru bilet.
 2. Pierderea sau deteriorarea bagajului trebuie anuntata imediat, in momentul primirii acestuia (in cazul unei deteriorari evidente si vizibile) sau in maxim trei zile, prin sesizare scrisa, daca este vorba de avarii neevidente in momentul preluarii bagajului. Transportatorul are obligatia ca in maxim o luna sa raspunda clientului, informindu-l asupra modului de solutionare a celor sesizate.
 3. Bagajele vor fi eliberate numai purtatorului de tichet.
 4. Pe teritoriul Republicii Moldova, dupa debarcarea de pe ruta internationala si imbarcarea in autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligatia de a-si supraveghea bagajele in fiecare statie. Transportatorul nu raspunde de disparitia acestora in statii.
 5. In caz de pierdere, deteriorare totala sau partiala a bagajului inregistrat, transportatorul are obligatia de a despagubi pasagerul in limita maxima de 6,20 euro/kg, dar nu mai mult de 100 euro/bagaj si doar daca acesta demonstreaza ca dauna a fost cauzata din culpa transportatorului.
 6. In cazul in care un bagaj inregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat sa declare si sa dovedeasca prin documente fiscale valoarea bunului/bunurilor in momentul imbarcarii si sa achite o taxa asiguratorie suplimentara de 5% din valoarea declarata. Daca la imbarcare, aceasta declaratie nu este data, in cazul pierderii, deteriorarii totale sau partiale a acestuia, despagubirea va fi acordata conform pct. 5.
 7. In cazul in care pasagerul declara o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligatia sa mentioneze pe numarul tichetului de bagaj valoarea declarata si sa incaseze, pe baza de chitanta, suma, reprezentind taxa asiguratorie suplimentara in cuantum de 5% din valoarea declarata.
 8. Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea de catre calator a oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de un organism guvernamental.
 9. Responsabilitatea transportatorului se limiteaza la durata calatoriei. In ceea ce priveste bagajele si obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urma nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu exceptia cazurilor in care pasagerul demonstreaza ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.
 10. In cazul nelivrarii (dar nu in cazul nelivrarii in intregime) catre pasager a bagajelor inregistrate, precum si in cazul producerii unei daune asupra unei parti (dar nu in intregime) a acestor bagaje, raspunderea transportatorului va fi redusa proportional in baza greutatii bagajelor indiferent de valoarea partiala a portiunii deteriorate sau a bagajului in intregul sau. In cazul in care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrata pe tichetul de bagaj, se considera ca greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisa gratuit la transport corespunzator tarii de destinatie, proportional cu numarul bagajelor admise gratuit la transport.

BILETELE DE CALATORIE

 1. Biletul de calatorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane si constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet.
 2. La cumparare pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea fara restituirea pretului pentru bilet.
 3. Prezentarea biletului si a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea fara restituirea pretului pentru bilet.
 4. Orice intentie de renuntare la biletul de calatorie se va anunta in scris cu minim 72 de ore inaintea plecarii. In aceasta situatie se va retine 10% din contravaloarea biletului de calatorie neutilizat. Pentru biletul dus-intors se va retine 15% din contravaloarea biletului de calatorie INTORS, daca s-a efectuat calatoria DUS. In caz de renuntare, dupa termenul de mai sus, nu se mai acorda nici o restituire. Pentru orice modificare a destinatiei de calatorie se va percepe o penalizare de 20% din contravaloarea biletului de calatorie. Dupa data si ora programata pentru plecare biletul devine neutilizabil.
 5. Pentru biletele cumparate cu mai putin de 72 ore inainte de ora programata pentru calatorie nu se acorda restituire.
 6. Rezervarea pentru calatoria de intoarcere, in cazul biletelor dus-intors, este obligatorie si trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data solicitata. In caz contrar imbarcarea pasagerului se va face in limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei la data dorita de acesta.
 7. Pentru biletele promo reprogramarea calatoriei nu este posibila. La biletul PROMO restituirea este posibila doar daca se renunta integral la calatorie si se aplica o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anuntarea pentru renuntarea la calatorie se va face in termen de minim 72 ore inainte de data si ora plecarii.
 8. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului in original.

*Comenzile plasate în zilele de sărbători vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

Dacă beneficiarul este nou, prestatorul îşi asumă acceptarea comenzii din partea beneficiarului în momentul în care există o confirmare, despre faptul plasării comenzii de către acesta.

Odată lansată comanda online, beneficiarul este de acord cu forma de comunicare ulterioară (telefonic sau electronic), precum şi cu modul de operare al prestatorului.

Orice comandă confirmată implică prestatorul şi beneficiarul persoană fizică într-un contract la distanţă.

Momentul încheierii contractului de prestări servicii la distanţă între părţi, îl constituie momentul expedierii mesajului de confirmare a comenzii de către prestator în adresa consumatorului.

4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului, în mod gratuit, informaţii cu privire la serviciile sale, pentru a atinge finalitatea menţionată în comanda online.

Prestatorul se obligă să publice pe site-ul https://ednaterictrans.md/ informaţii cu caracter orientativ şi să prezinte informaţii despre serviciile prestate de acesta, precum şi alte date considerate de SC EDNATERIC TRANS SRL ca fiind de interes pentru utilizatori.

Prestatorul întreprinde acţiuni în mod constant pentru a prezenta informaţii cât mai corecte şi relevante pentru serviciile prestate. Dacă preţurile sau alte informaţii despre servicii au fost afişate greşit, SC EDNATERIC TRANS SRL îşi rezervă dreptul de a nu-şi onora comanda şi de a anunţa potenţialul beneficiar despre eroarea intervenită, dacă prestarea serviciului nu s-a efectuat.

Informațiile despre serviciile prestate sunt afişate pe site titlul de prezentare.

La solicitarea şi cu acordul consumatorului, SC EDNATERIC TRANS SRL poate recomanda beneficiarului achiziţionarea altor servicii care răspund solicitărilor din comandă. Comanda iniţială se consideră anulată la data confirmării comenzii serviciilor ce le înlocuiesc pe cele iniţial solicitate.

Preţurile serviciilor sunt actualizate zilnic. Preţul serviciului comandat este cel afişat la data plasării comenzii şi nu poate fi schimbat în momentul în care consumatorul a făcut comanda online.

Comunicarea SC EDNATERIC TRANS SRL se face în momentul interacţiunii cu pagina web a prestatorului.

SC EDNATERIC TRANS SRL îşi rezervă dreptul de a contacta utilizatorul site-lui prin email sau telefonic dacă în urma interacţiunii cu site-ul, acesta a completat datele sale de identificare şi contact şi solicită în mod expres orice tip de informaţie disponibilă sau prestatorul are nevoie de informaţie suplimentară pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor sale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Semnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele site-ului şi a companiei SC EDNATERIC TRANS SRL) sunt proprietatea, după caz, se află în posesiunea legală și exclusivă a SC EDNATERIC TRANS SRL şi nu pot fi preluate şi/sau folosite fără acordul prealabil scris al prestatorului.

Utilizatorul nu va copia, distribui, prelua, publica în scop comercial nici o informaţie conţinută pe site-ul https://ednaterictrans.md/, fără acordul prealabil scris al titularului site-ului. Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

6. PUBICITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Beneficiarul nu va face publice, unor terţi, prin orice mijloace, nici o informaţie cu caracter privat primită de la vânzător, sub sancţiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

Prestatorul îşi rezervă dreptul a folosi informaţiile furnizate de către beneficiar în vederea realizării contractului la distanță. De asemenea, beneficiarul nu va face publice nici unei terţe părţi nici-o informaţie cu privire la comandă fără acordul scris al prestatorului.

Prestatorul îşi rezervă dreptul, de a stoca şi folosi în interes propriu, în scopul realizării activităţilor de marketing, orice informaţie furnizată de către beneficiar prin intermediul site-ului https://ednaterictrans.md/. Prestatorul nu va furniza nici unei terţe părţi informaţiile primite de la beneficiar.

6.1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin utilizarea site-ului sau serviciilor oferite de prestator, utilizatorul, consumatorul sau beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal, inclusiv a categoriilor precum: nume, prenume, patronimic, data naşterii, adresa de domiciliu, adresa poştală, număr de telefon, codul personal, seria şi numărul actului de identitate, furnizate de utilizator către prestator, sau intrate în posesia prestatorului în legătură cu furnizarea anumitor servicii:

a)să fie prelucrate de Prestator sau persoanele împuternicite de aceasta pentru executarea obligaţiilor asumate de Prestator față de beneficiar, inclusiv pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a site-ului, pentru a diagnostica erorile de apeluri/mesaje şi de a ajuta la rezolvarea problemelor de calitate a serviciilor prestate, cu posibilitatea transmiterii transfrontaliere a următoarelor categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, patronimic, adresa de domiciliu, numărul de telefon mobil, telefon fix/fax, e-mail, în acelaşi scop, respectând prevederile legale în vigoare, precum şi pentru realizarea unui interes legitim al Prestatorului în cadrul relaţiei dintre Prestator şi autorităţile competente;

b)să fie prelucrate de Prestator sau persoane împuternicite de aceasta pentru prevenirea unor fraude;

c)să fie transmise de Prestator către persoane împuternicite de aceasta care asigură executarea obligaţiilor asumate de beneficiar. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste persoane terţe împuternicite se face în scopul efectuării tuturor demersurilor necesare în vederea recuperării creanţelor Prestatorului înregistrate împotriva debitorilor săi, împreună cu penalităţile aferente şi eventualele despăgubiri.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, el are dreptul de a-şi manifesta dreptul de opoziţie în scris. În acest caz, Prestatorul va sista prestarea serviciilor contracte de beneficiar.

Prestatorul informează utilizatorul că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată Prestatorului.

Prin accesarea site-ului https://ednaterictrans.md/, utilizatorul este de acord să poată fi contactat în scopul informării sale despre ofertele şi serviciile Prestatorului şi în scopul realizării de studii de piaţă, de către Prestator sau terţi împuterniciţi de acesta, iar datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în acest scop. Datele personale nu sunt transferate către terţe părţi în scopuri de marketing, fără permisiunea explicită a utilizatorului. Prin adresarea unei solicitări către Prestator, utilizatorul poate renunţa la acordul său cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul informării sale despre ofertele şi serviciile Prestatorului sau efectuării studiilor de piaţă.

Înainte de a transfera date cu caracter personal ale utilizatorilor către Prestator, beneficiarul este obligat să obţină consimţământul acestora pentru prelucrările efectuate de Prestator în scopul prestării serviciilor și pentru prelucrările de date menţionate în prezentul alineat. Transferând asemenea date către Prestator, beneficiarul confirmă că a obţinut un asemenea consimţământ şi îşi asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

6.2. SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Prestatorul garantează securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personal procesate în sistemul sau informatic, în condiţiile legii.

6.3. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitatea.Prelucrarea datelor cu caracter personal (DCP) se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale Republicii Moldova.

Scopul bine determinat.Orice prelucrare de DCP se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Confidenţialitatea.Persoanele care prelucrează, în numele Prestatorului, DCP au prevăzută în contractul de munca şi garantează prin semnătură acordul de confidenţialitate.

Consimțământul persoanei vizate.Orice prelucrare a DCP, cu excepţia prelucrărilor strict menţionate în Legea nr. nr. 133 din 08.07.2011 cu privire la DCP, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

Securitatea.Măsurile de securitate a DCP sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a DCP procesate.

DCP sunt prelucrate cu bună - credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

DCP care fac obiectul prelucrării trebuie sa fie corecte şi, dacă este cazul, rectificate şi actualizate.

DCP nu pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar realizării scopurilor pentru care au fost colectate.

DCP se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate stabilite în Legislaţia RM în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Prestatorul asigură toate măsurile tehnice si organizatorice necesare protejării DCP împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

7. FACTURARE

Prestatorul va emite în baza informaţiilor deţinute de acesta şi a celor furnizate de beneficiar o factură electronică pentru serviciile prestate.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

SC EDNATERIC TRANS SRL nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, în particular rezultate din comunicarea unor informații eronate sau incomplete de către beneficiar, din nefuncţionarea site-lui şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor site-lui (ex. defecţiuni la reţeaua de internet, defecţiunii tehnice a paginilor etc.).

9. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră, (eveniment imprevizibil, incontrolabil şi inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

10. LITIGII. LEGEA APLICABILĂ

Relaţiile contractuale dintre părţi sunt guvernate de legislaţia Republicii Moldova. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă dintre părţi va fi trimis spre soluţionare instanţelor competente.

11. PROCEDURA DE EXAMINARE A RECLAMAŢIILOR

Prezenta procedură reglementează procedura de examinare a reclamaţiilor primite de la utilizatori privind serviciile furnizate de Prestator.

Reclamaţia este o solicitare a utilizatorului față de Prestator de rezolvare a unor situaţii considerate de către acesta drept abatere de la condiţiile legale sau contractuale de furnizare a serviciului, la care se aşteaptă un răspuns sau o rezoluţie.

O reclamaţie scrisă trebuie să conţină:

a.numele şi prenumele (denumirea) reclamantului;

b.obiectul reclamaţiei (esenţa problemei abordate în reclamaţie, când a avut loc fapta reclamată, etc.)

c.adresa poştală a reclamantului la care urmează să fie trimis răspunsul, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicită ca răspunsul să fie comunicat verbal sau să îi fie înmânat personal, la sediul SC EDNATERIC TRANS SRL.

d.data depunerii reclamaţiei.

e.semnătura reclamantului.

Reclamația poate fi depusă și prin intermediul poștei electronice: ednateric.trans@gmail.com

Prestatorul va transmite clientului răspunsul motivat la reclamaţia adresată în scris, în termen de 15 de zile calendaristice de la data primirii reclamaţiei, iar pentru reclamaţiile care necesită investigaţii complexe, - de 30 de zile calendaristice de la data primirii reclamaţiei.

Reclamaţiile primite în zilele de odihnă sau de sărbătoare se consideră primite în următoarea zi lucrătoare.

Pentru orice reclamaţie primită în scris de la utilzator, care corespunde cerinţelor faţă de conţinutul reclamaţiei, expuse mai sus, Prestatorul va transmite un răspuns în scris, prin poştă sau prin e-mail, la adresa pentru corespondenţă indicată de utilizator, sau, la solicitarea beneficiarului îl va înmâna personal, la sediul SC EDNATERIC TRANS SRL. Cu consimţământul acestuia, răspunsul la reclamaţie poate fi comunicat utilizatorului verbal.

Pentru reclamaţiile adresate verbal, nu se prevede transmiterea unui răspuns scris.

Запись Пассажиров

24/24
Молдова
MD: +373 78 59 59 59 MD: +373 69 72 19 95
Чехия
CZ: +420 773 284 133 CZ: +420 777 926 133