Ednateric Trans logo
MD: +373 78 59 59 59 CZ: +420 773 284 133

Termeni şi Condiţii

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a magazinului online https://ednaterictrans.md/ sunt aplicabile comenzilor pentru achiziționarea serviciilor oferite de compania S.C. "Ednateric Trans" S.R.L. prin intermediul site-ului.

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu atenție a Termenilor și Condiții-lor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. DISPOZIȚII GENERALE

Acest site este deținut de S.C. "Ednateric Trans" S.R.L. La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul accepta Termeni si Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor care sunt bazați pe legislația RM (in continuare - Termeni și Condiții) prezentate mai jos.

Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termenilor si Condițiilor propuse de către S.C. "Ednateric Trans" S.R.L., în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si prestator sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

Prestatorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Clinetul este obligat sa monitorizeze modificările.

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului https://ednaterictrans.md/, sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.

Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și notificări\newsletter. Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată - la primirea comenzii veți primi bonul fiscal ce va confirma plata. Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizată maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

În cazul în care valuta cardului diferă de valuta tranzacției (MDL), atunci la convertirea sumei reținute din contul de card se vor aplica condițiile băncii emitente.

4. PRESTAREA SERVICIILOR

CONDITII DE TRANSPORT

1. Călătorii se vor prezenta pentru îmbarcare cu cel puțin 45 de minute înainte de ora plecării, pentru întocmirea formalităților de îmbarcare.

2. Orice modificare a datei de călătorie anunțată în scris cu minim 72 ore înaintea plecării se va face fără penalizare. Cu mai puțin de 72 ore înainte de data și ora programate pentru plecare, dar nu mai târziu de data și ora plecării autocarului înscrisă actul de călătorie, modificarea datei se va face cu aplicarea unei penalități de 10% din contravaloarea biletului de călătorie. Reprogramarea călătoriei este permisă o singură dată. După modificarea datei de călătorie orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore înainte de data și ora plecării.

3. Nici o plecare în cursă nu poate fi amânată (întârziată) din cauza întârzierii călătorilor. În cazul neprezentării călătorilor la cursă, transportatorul dispune de loc în interesul său.

4. Asigurarea medicală ESTE RECOMANDATĂ, dar nu este inclusă în prețul biletului.

5. Având în vedere ca proiectarea mijloacelor de transport face fizic imposibilă îmbarcarea, debarcarea sau transportul pe distanțe lungi a călătorilor cu handicap sever sau cu incapacitate locomotorie într-un mod sigur și fezabil, din punct de vedere operațional, prestatorul își rezervă dreptul de a nu vinde bilete și de nu accepta la îmbarcare persoane cu handicap sever sau cu incapacitate locomotorie (imobilizate în cărucior cu rotile) neînsoțite. În cazul în care persoana cu handicap sever sau incapacitate locomotorie declară că nu dispune de însoțitor, care să-l asiste pe durata călătoriei, prestatorul va analiza solicitarea și, în cazul aprobării, va asigura servicii de asistență pentru pasagerul cu nevoi speciale.

6. Transportatorul își rezervă dreptul de a întrerupe călătoria și debarca în prima stație de pe traseu, fără drept de despăgubire ulterioară, pasagerii în stare de ebrietate, sub influenta subsțanțelor narcotice, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.

7. Transportatorul nu își asuma răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei necorespunzătoare sau incomplete. În cazul întreruperii călătoriei din vina călătorului (inclusiv întoarcerile din punctul de trecere a frontierei de stat), biletul de călătorie iși pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.

8. Transportatorul nu își asumă nici o răspundere asupra conținutului și cantității bagajelor, inclusiv răspunderea vamală. Călătorul este obligat sa respecte legislația în vigoare cu privire la acest lucru.

9. Nu se admit la transport animale.

10. Locul înscris pe biletul de călătorie este orientativ.

11. Pe parcursul deplasării calatorul va păstra asupra lui, la îndemână, biletul în original și documentul de identitate.

12. Orele de plecare a vehiculelor de transfer sunt condiționate de orele de sosire ale autocarelor.

INFORMAȚII DESPRE BAGAJE

1. Din motive de siguranță nu sunt admise materiale explozive, iritante, inflamabile sau corozive al căror transport este interzis prin norme sau reglementări în vigoare ale statelor tranzitate sau care ar putea produce daune transportatorului și pasagerilor. În caz de nerespectare a acestei clauze în momentul îmbarcării, transportatorul își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea fără restituirea prețului pentru bilet.

2. Pierderea sau deteriorarea bagajului trebuie anunțată imediat, în momentul primirii acestuia (în cazul unei deteriorări evidente și vizibile) sau în maxim trei zile, prin sesizare scrisă, dacă este vorba de vicii neevidente în momentul preluării bagajului. Transportatorul are obligația ca în maxim o lună să răspundă clientului, informându-l asupra modului de soluționare a celor sesizate.

3. Bagajele vor fi eliberate numai purtătorului de tichet.

4. Pe teritoriul Republicii Moldova, după debarcarea de pe ruta internațională și îmbarcarea în autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligația de a-și supraveghea bagajele in fiecare stație. Transportatorul nu răspunde de dispariția acestora în stații.

5. În caz de pierdere, deteriorare totală sau parțială a bagajului înregistrat, transportatorul are obligația de a despăgubi pasagerul în limita maximă de 6,20 euro/kg, dar nu mai mult de 100 euro/bagaj și doar dacă acesta demonstrează că dauna a fost cauzată din culpa transportatorului.

6. În cazul în care un bagaj înregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat să declare și sa dovedească prin documente fiscale valoarea bunului/bunurilor în momentul îmbarcării și să achite o taxă asiguratorie suplimentară de 5% din valoarea declarată. Daca la îmbarcare, această declarație nu este dată, în cazul pierderii, deteriorării totale sau parțiale a acestuia, despăgubirea va fi acordată conform pct. 5 din prezentul capitol.

7. În cazul în care pasagerul declară o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligația sa menționeze pe numărul tichetului de bagaj valoarea declarată și să încaseze, pe baza de chitanță, suma, reprezentând taxa asiguratorie suplimentară in cuantum de 5% din valoarea declarată.

8. Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din nerespectarea de către călător a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerințe impuse de un organism guvernamental.

9. Responsabilitatea transportatorului se limitează la durata călătoriei. În ceea ce privește bagajele și obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urma nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu excepția cazurilor în care pasagerul demonstrează că acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.

10. În cazul nelivrării (dar nu in cazul nelivrării în întregime) către pasager a bagajelor înregistrate, precum și în cazul producerii unei daune asupra unei părți (dar nu în întregime) a acestor bagaje, răspunderea transportatorului va fi redusă proporțional în baza greutății bagajelor indiferent de valoarea porțiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistrată pe tichetul de bagaj, se consideră ca greutatea acestui bagaj înregistrat nu depășește greutatea admisă gratuit la transport corespunzător țării de destinație, proporțional cu numărul bagajelor admise gratuit la transport.

BILETELE DE CĂLĂTORIE

1. Biletul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane și constituie dovada încheierii contractului de transport între transportator și pasagerul al cărui nume este înscris în bilet.

2. La cumpărare pasagerul trebuie să verifice corectitudinea datelor de călătorie și de identitate înscrise pe bilet și să solicite pe loc corectarea, în cazul unei neconformități. Transportatorul nu răspunde pentru erorile descoperite la îmbarcare și poate refuza îmbarcarea fără restituirea prețului pentru bilet.

3. Prezentarea biletului și a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru îmbarcare, în caz contrar prestatorul își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea fără restituirea prețului pentru bilet.

*Comenzile plasate în zilele de sărbători vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

Dacă beneficiarul este nou, prestatorul îşi asumă acceptarea comenzii din partea beneficiarului în momentul în care există o confirmare, despre faptul plasării comenzii de către acesta.

Odată lansată comanda online, beneficiarul este de acord cu forma de comunicare ulterioară (telefonic sau electronic), precum şi cu modul de operare al prestatorului.

Orice comandă confirmată implică prestatorul şi beneficiarul persoană fizică într-un contract la distanţă.

Momentul încheierii contractului de prestări servicii la distanţă între părţi, îl constituie momentul expedierii mesajului de confirmare a comenzii de către prestator în adresa consumatorului.

5. DREPTUL LA RETUR

Orice intenție de renunțare la biletul de călătorie se va anunța în scris cu minim 72 de ore înaintea plecării. În aceasta situație se va reține 10% din contravaloarea biletului de călătorie neutilizat. Pentru biletul dus-întors se va reține 15% din contravaloarea biletului de călătorie ÎNTORS, daca s-a efectuat călătoria DUS. În caz de renunțare, după termenul de mai sus, nu se mai acorda nici o restituire. Pentru orice modificare a destinației de călătorie se va percepe o penalizare de 20% din contravaloarea biletului de călătorie. După data și ora programată pentru plecare biletul devine neutilizabil.

Pentru biletele cumpărate cu mai puțin de 72 ore înainte de ora programată pentru călătorie nu se acordă restituire.

Rezervarea pentru călătoria de întoarcere, în cazul biletelor dus-întors, este obligatorie și trebuie făcuta cu cel puțin 10 zile înainte de data solicitată. În caz contrar îmbarcarea pasagerului se va face în limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilității efectuării călătoriei la data dorită de acesta.

Pentru biletele promo reprogramarea călătoriei nu este posibilă. La biletul PROMO restituirea este posibilă doar dacă se renunță integral la călătorie și se aplică o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anunțarea pentru renunțarea la călătorie se va face în termen de minim 72 ore înainte de data și ora plecării.

Orice restituire se acordă numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate și a biletului în original.

Contactele companiei in caz de retur:

MD: +373 78 59 59 59
MD: +373 69 72 19 95
CZ: +420 773 284 133
CZ: +420 777 926 133
CZ: +420 774 926 133

Termenul de procesare a cererii de retur: 30 zile

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii Nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală.

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la informații special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a contacta consumatorul în vederea executării livrării. Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală). Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul https://ednaterictrans.md/

Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului https://ednaterictrans.md/, va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Prestator.

Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de promovare ulterioară.

Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.

Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consumatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului.

Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la ednateric.trans@gmail.com sau prin telefon la numărul +373 22 210 424.

7. DATELE DE CONTACT

Denumirea juridica a companiei: S.C. "Ednateric Trans" S.R.L.

IDNO: 1008602006270

Adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 255

Adresa fizică: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 255

Telefon de contact: +373 22 210 424

Email de contact: ednateric.trans@gmail.com

Programare Pasageri

24/24
Moldova
MD: +373 78 59 59 59 MD: +373 69 72 19 95
Cehia
CZ: +420 773 284 133 CZ: +420 777 926 133